Vi mäter och visar - Du leder!

SAG Fmedik utvecklar digitala system som ger dig en transparent inblick i din verksamhet. I vår mening innebär transparens att vi tydliggör och visualiserar den data som redan finns i din verksamhet i ett lättläst format.

Med ökad transparens förbättras arbetsprestandan genom att underlätta utbildning, förbättra samarbetet, mobilisera redan existerande kunskap, och underlätta riktandet av resurser.

 

Våra produkter

eInfektion

eInfektion är en samlad portal för samtliga infektionskontrollsystem som utvecklats av SAG Fmedik.

eStädning

eStädning ger dig möjlighet att administrera och övervaka hela din lokalvårdsverksamhet direkt i din mobil, surfplatta eller dator. Med de elegant samspelande modulerna tillåts du samordna arbetet med enkelhet och transparent övervaka prestandan på arbetet som utförts.

eRub

eRub visualiserar användningen av handdesinfektionsmedel enligt WHO:s Five Moments for Hand Hygiene eller enligt er egen standard.

eRub - databasen

Med hjälp av benchmarking -databasen jämför du dina egna resultat med andra sjukhus.

eOperation

Checklista inför operation med fokus på hygienprocesserna. Visualiserar följsamheten av standardprocesserna och lyfter även fram avvikelser.

eOperationsverktyg

Försäkrar att steriliseringsprocessernas standarder följs.

eDesinfektion

Följ i realtid mängden handdesinfektion som används i förhållande till vårddagar/elektiva patienter.

eVaccin

Följ utvecklingen av personalens vaccintäckning i realtid på enhetsnivå.

eAntibiotika

I tjänsten visualiserar du användningen av olika antibiotikasorter i olika enheter (även enligt DDD).

eHandskar

Optimera användningen av skyddshandskar och förbättra patientsäkerheten.

eUtbildning

När du identifierat svagheter i samband med infektionskontroll kan du använda dig av eUtbildning för att främja inlärning av hygienrutinerna.

 

Om SAG Fmedik

Moderbolaget Flowmedik grundades 2016 i finska Tavastehus. Verksamheten finansierades från början av sjukvårdsproffs, och blev i jun 2020 en del av den internationella SAG koncernen (SAG Scandinavian Adviser Group Oy). Flowmedik har sedan starten utvecklat över 30 produkter som nu används i samtliga finska sjukvårdsdistrikt. Produktutveckling har skett i samarbete med internationella aktörer inom sjukvården.

Vår integritetspolicy

Vi har uppgraderat vår integritets- och säkerhetspolitik för att följa EU:s sekretesspolicy (2016/679 GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. Vi på Fmedik tar skyddet av din personliga information och din integritet på största allvar. För frågor, kontakta oss via privacy@flowmedik.com, eller hör av dig till vår säkerhets- och dataskyddschef Jani Hallikainen via jani.hallikainen@flowmedik.com.

 

 

Michael Rossing

VD

+4673-093 52 92

michael.rossing@flowmedik.com

  

 

Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm  |  Kundtjänst mån-fre 7-15 via +4673-068 96 05 eller kundservice@fmedik.se  |  Org nr. 559148-9306